Radon Free

Stworzenie wizerunku

Stworzenie wizerunku inicjatywy, której celem jest uświadomienie właścicielom domów o szkodliwym wpływie radonu na zdrowie człowieka. Dzięki prostym badaniom i wprowadzeniu przegród antyradonowych w budowanym domu można zapobiec szkodliwym konsekwencjom działania tego radioaktywnego pierwiastka na zdrowie nasze i naszej rodziny.