Jaworowe Wzgórze

Stworzenie wizerunku

Opracowanie wizerunku firmy deweloperskiej Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o. z Trójmiasta. Firma powstała po podziale spółki Spartan Sp. z o.o.