Domea

Karton z projektem domu

Projekt graficzny, copywriting, skład i przygotowanie do druku opakowań zawierających projekty domów.