Casco

Aplikacja - projekt graficzny

Projekt interfejsu użytkownika aplikacji internetowej do zarządzania Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową. Dodatkowo zaprojektowano zestaw ikon użytych w aplikacji.

http://casco.pl